You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kruja

Miasteczko Kruja (alb. Krujë) to pierwsza, średniowieczna stolica Albanii.

Albania-Kruje-20120822_284

Albania-Kruje-20120822_225

Najważniejszym zabytkiem tego miasteczka jest budowla warowna, w której znajduje się muzeum Skanderbega.

Albania-Kruje-20120822_221

Zgromadzono tu oryginalne dokumenty, mapy, reprodukcje, mozaiki, ikony, ceramikę, a nawet meble związane ze Skanderbegiem. Jednym z eksponatów muzeum jest replika hełmu albańskiego bohatera narodowego.

Albania-Kruje-20120822_230

Albania-Kruje-20120822_241

Albania-Kruje-20120822_226

U podnóża zamku znajduje się muzeum etnograficzne.

Albania-Kruje-20120822_255

Klimatu dodaje mały bazarek ze stoiskami z pamiątkami, rękodziełami i albańskimi gadżetami.

Albania-Kruje-20120822_198

Albania-Kruje-20120822_197

Albania-Kruje-20120822_267

 

Albania-Kruje-20120822_277

Albania-Kruje-20120822_270

Możemy tu zobaczyć wiele działających warsztatów tkackich, w których do dziś ręcznie tka się kobierce, tkaniny i dywany.

Albania-Kruje-20120822_204

Jednym z popularniejszych wyrobów Albanii jest koniak noszący imię … oczywiście – Skanderbega.
Albania-Kruje-20120822_193

Skanderbeg, właściwie Gjergj Kastrioti Skënderbeu, pol. Jerzy Kastriota (ur. 1405 w Kruji, zm. 17 stycznia 1468 w Lezhy) był albańskim przywódcą, powstańcem i bohaterem narodowym.

Albania-Kruje-20120822_262

W dzieciństwie wraz ze swoimi braćmi był zakładnikiem imperium osmańskiego. Jako młody oficer prowadził tureckie kampanie wojenne w Azji Mniejszej oraz w Europie, dochodząc w armii sułtańskiej do stopnia generała. Za swoje militarne sukcesy Jerzy otrzymał tytuł Iskander Bey Arnauti, (alb.: Skënderbeu). Po śmierci swojego ojca postanowił powrócić do Albanii. Tu poprowadził jej mieszkańców przeciwko wojskom tureckim. Skanderbeg odbił Kruje z rąk Turków i uczynił je swoją siedzibą. Walka Skanderbega przeciwko Turkom osmańskim stała się dla Albańczyków symbolem jedności narodowej. Skanderbeg miał znaczny wpływ na zawiązanie nowego państwa albańskiego. Jego sława sięgnęła daleko poza granice Albanii. Liczni poeci i kompozytorzy czerpali z jego 25-letniej walki o utrzymanie niezależności inspirację dla swoich utworów. Skandenbeg jest bohaterem poematów, wierszy, a także opery Antonio Vivaldiego.