You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Slapovi Krupe

Slapovi Krupe-386

Slapovi Krupe-408

Młyny wodne, gdzie od 8 lat pracuje Đorđo Stanojčić. Codziennie wyrabia się tu ok. 100-150 kg mąki, głównie z żyta, pszenicy, kukurydzy i gryki.

Slapovi Krupe-412

Slapovi Krupe-417

Slapovi Krupe-416

Slapovi Krupe-418

Slapovi Krupe-423