You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Vuno

Vuno – tautaj mieszkaliśmy. Jest to nieduża miejscowość niedaleko Himare.

Albania Vuno

W oddali widoczna grecka wyspa Korfu.

Albania Vuno

Albania Vuno

Albania Vuno

Albania Vuno

Jadąc wybrzeżem w pobliżu Himare możemy dostrzec militarną ciekawostkę Albanii. Jest to schron dla okrętów podwodnych. Wybudowany i używany przez Sowietów. Obecnie stacjonują tu wojskowe kutry.

Albania Vuno

Albania Vuno

Albania Vuno

Albania Vuno