You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Lefkada – Gialos

Plaża Gialos znajduje się na zachodzie wyspy.

Agios Beach

My jednak na swój odpoczynek wybraliśmy plażę znajdującą się obok – była całkowicie pusta 🙂