You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kanion Matka

Kanion Matka znajduje się ok. 15 km od stolicy Macedonii i zajmuje obszar ponad 500 ha. Parking położony w pobliżu wejścia jest bezpłatny.

Macedonia – Kanion Matka

Jest sztucznym zbiornikiem powstałym w wyniku budowy tamy na rzecze Treska w 1938r.

Macedonia – Kanion Matka

Woda wykorzystywana jest do produkcji energii elektrycznej, nawadniania okolicznych wiosek, rybołówstwa, turystyki i rekreacji.

Macedonia – Kanion Matka

Jedną z atrakcji jest możliwość rejsu łódką po jeziorze i zwiedzenie jaskinii Vrelo – kandydata do listy nowych 7 nowych Cudów Świata.

Macedonia – Kanion Matka

Macedonia – Kanion Matka

Vrelo jest najgłębszą jasknią podwodną na Bałkanach, drugą najgłębszą w Europie i jedną z 5 najgłębszych jaskiń podwodnych na świecie.

Macedonia – Kanion Matka

Macedonia – Kanion Matka

Macedonia – Kanion Matka

Macedonia – Kanion Matka

Macedonia – Kanion Matka

Macedonia – Kanion Matka

Jej mieszkańcami są tysiące nietoperzy.

Macedonia – Kanion Matka

Macedonia – Kanion Matka

Rejs łódką wraz ze zwiedzaniem jaskini zajmuje ok. 2 h.

Macedonia – Kanion Matka

My przeszliśmy się również ścieżką, która prowadzi prawą stroną kanionu. Cudowne widoki gwarantowane 🙂

Macedonia – Kanion Matka

Macedonia – Kanion Matka

Macedonia – Kanion Matka

Macedonia – Kanion Matka