You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Cetinje

Stara stolica Czarnogóry – Cetinje. Miasto leży na płaskowyżu u podnóża Lovćen. Liczy niecałe 15 tys. mieszkańców. Jest to okolica bogata w zabytki, bardzo ważna historycznie i kulturowo dla mieszkańców Czarnogóry. Między innymi tutaj kształtowała się czarnogórska państwowość (Czarnogórcy uważają się za najstarszy naród na Bałkanach, a swoje państwo datują już na VIII-IX wiek). Są tu pałace, budynki starych ambasad i inne wspaniałe budowle, które są dowodem wielkości dawnej Czarnogóry. Do 1918 r. Cetynia była oficjalną stolicą Czarnogóry. Dopiero wtedy funkcje ośrodka administracyjnego przejęła Podgorica. W mieście znajduje się rezydencja prezydenta Czarnogóry, której uroczyste otwarcie miało miejsce 25 listopada 2005r. W historycznym centrum miasta, w południowym pawilonie Bilardówki można zobaczyć plastyczną mapę Czarnogóry, w skali 1:10 000 (1cm na niej to zaledwie 100 m w terenie). Niestety w dniu w którym byliśmy nie była udostępniona do zwiedzania.

Vladin Dom

Pierwszym miejscem do którego skierowaliśmy swoje kroki był XV-wieczny Monaster Narodzenia Matki Bożej w Cetyni. Jest to męski klasztor prawosławny. W głównej cerkwi klasztornej pod wezwaniem Narodzenia Matki Bożej przechowywana jest cząstka Krzyża Świętego. W cerkwi monasteru znajdują się groby znaczących postaci z rodu Petroviciów-Njegošów. W północnej części cerkwi, przy ścianie skalnej, jest cela św. Piotra z relikwiami św. Piotra Cetyńskiego (Piotra I Petrovicia-Njegoša). Według tradycji umieszczono tam rękę św. Jana Chrzciciela. Część zabudowań klasztornych mieści obecnie muzeum, którego niestety nie udało nam się zwiedzić.

Crkva na Ćipuru – otoczona częściowo zburzoną kolumnadą. Została wybudowana jako kaplica dworska przez króla Mikołaja I Petrovica.

Miasto niewątpliwie posiada urok, ale z okresu, kiedy znajdowało się w szczytowej formie.

W miasteczku panuje spokojna, wręcz senna atmosfera. Kawiarniane ogródki były puste, podobnie restauracja, w której jedliśmy obiad.

Zetski Dom – budynek teatru

Cerkiew Vlaška

Ambasady obcych mocarstw spotyka się właściwie na każdym kroku. Rozmiary budynków mogą świadczyć o znaczeniu, jakie miało państwo czarnogórskie w Europie na przełomie XIX i XX w.