You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Trogir

Trogir uchodzi za wzór średniowiecznego układu urbanistycznego. Było to jednym z powodów, dla którego jego starówka została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Chorwacja Trogir

Tak wygląda to miasto nocą 🙂

Chorwacja Trogir

Chorwacja Trogir

Zabudowa jest zwarta, a uliczki wąskie i kręte.

Chorwacja Trogir

Twierdza Kamerlengo – czworokątna budowla z XV wieku, stanowiącą fragment murów miejskich.

Chorwacja Trogir

Chorwacja Trogir

Chorwacja Trogir

Chorwacja Trogir

Trogir jest połączony podnoszonym mostem z wyspą Čiovo.

Chorwacja Trogir