You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Visoki Dečani

Monaster Visoki Dečani jako jedyny odwiedzony przez nas obiekt był chroniony przez wojska KFOR. Pierwsze stanowisko przejechaliśmy nie zostawiając żadnych dokumentów, gdyż żołnierz pokazał nam ręką żebyśmy jechali dalej. Auto zostawiliśmy na niewielkim parkingu naprzeciwko monasteru. Tu znajduje się również kolejna budka wartownicza i żołnierz, od którego możemy otrzymać przepustkę do zwiedzenia klasztoru.

Dečani kosovo

Niestety – okazało się, że monaster był już zamknięty dla zwiedzających. Obeszliśmy się zatem smakiem ;/ A szkoda, bo ten główny serbski prawosławny kościół poświęcony Chrystusowi Pantokratorowi to podobno największy średniowieczny kościół na Bałkanach. Został założony przez ówczesnego serbskiego króla Stefana Deczańskiego w XIVw. Jego dzieło kontynuował syn Stefan Duszan.

Dečani kosovo

Główna katedra zbudowana jest z różnokolorowego marmuru. Zawiera XIV-wieczne drewniane ikonostasy i rzeźbiony sarkofag króla Stefana. Dodatkowo pokryta jest licznymi freskami z epoki bizantyjskej w liczbie ok. tysiąca portretów przedstawiających sceny z Nowego Testamentu. Monaster w 2004r. został wpisany na listę UNESCO, a w 2006r. na listę Światowego Dziedzictwa w Niebezpieczeństwie.

Dečani kosovo