You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Park Narodowy Krka

Różnice wysokości łamią rzekę Krka na 7 wodospadów i wiele kaskad. Można je zobaczyć dzięki ciągowi drewnianych pomostów i ścieżek.

Wodospady Krka

Skradinski Buk to największy wodospad na Krka. Na długości 800m liczy 17 kaskad, o łącznej wysokości 45,7m, szerokość kaskad to od 200 do 400m.

Wodospady Krka

Wodospady Krka

Wodospady Krka

Wodospady Krka

Wodospady Krka

My jako drogę dotarcia wybraliśmy rejs statkiem z miejscowości Skradin. Pod najbardziej znany wodospad – Skradinski Buk można również dojechać autokarem z Lozovaca.

Wodospady Krka