You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Most na rzece Žepa

Do Žepy dotarliśmy drogą prowadzącą z miejscowości Han Pijesak.

Žepa to niewielka wioska. Znajduje się tu meczet i kilkadziesiąt domów.

Bridge_Zepa___0437__IMG_3242

Nie natknęliśmy się na żadne znaki prowadzące w kierunku mostu. By do niego dotrzeć należy koło budynku starej poczty skręcić w prawo i iść asfaltową, a następnie szutrową drogą w dół.

Bridge_Zepa___0399__IMG_3206

Tu należy skręcić w prawo.

Bridge_Zepa___0431__IMG_3237

W tym miejscu również należy skręcić w prawo.

Bridge_Zepa___0430__IMG_3236

Taką ścieżką schodzimy w dół. By dojść do mostu należy pokonać dystans ok. 800 m.

Bridge_Zepa___0428__IMG_3234

Ten piękny, turecki most oparty jest na skałach kanionu Žepy. Rozpiętość łuku to ok. 10 m.

Bridge_Zepa___0404__IMG_3212

Most został wybudowany najprawdopodobniej w XVIw. Według miejscowych podań jego budowniczym był uczeń Mimara Sinana – twórcy mostu w Visegradzie.

Bridge_Zepa___0412__IMG_3220

Most początkowo znajdował się ok. 8 km na południowy-zachód od obecnego miejsca. Jednak budowa zbiornika elektrowni wodnej Bajina Basa stwarzała zagrożenie dla budowli. Kamienny most został rozebrany w latach 1966-1968 i przeniesiony na aktualne miejsce.

Bridge_Zepa___0417__IMG_3225

Cała długość mostu wynosi 21,6 m. Most na Žepie został uznany za narodowy zabytek BiH w styczniu 2005r.

Bridge_Zepa___0413__IMG_3221

Bridge_Zepa___0415__IMG_3223

Bridge_Zepa___0419__IMG_3227