You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Srebrenik

W miasteczku Srebrenik dobrze widoczne są drogowskazy prowadzące do „Stari Grad”. Po przejechaniu ok. 5 km asfaltową drogą należy skręcić w prawo i zjechać ok. 300 m szutrową drogą w dół. Wybudowany na wysokiej skale zamek, z mostkiem przerzuconym nad fosą przypominał nam trochę podobne obiekty w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Srebrnik___0169__IMG_2998

Bilet wstępu kosztuje 1 BAM. Pierwsze wzmianki o zamku pochodzą z XIVw. Później był kilkukrotnie podbijany przez Węgrów. W XVIw. dostał się pod panowanie tureckie. W połowie XVIIIw. został odnowiony, wyburzono wiele niszczejących budynków, które zastąpiono nowymi. W XIXw. zamek został opuszczony i zaczął stopniowo popadać w ruinę.

Srebrnik

Srebrnik___0185__IMG_3014

Srebrnik___0187__IMG_3015

Srebrnik___0190__IMG_3018

Srebrnik___0195__IMG_3022

Srebrnik___0178__IMG_3008

Srebrnik___0177__IMG_3007