You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zvernec

Około 12 km od Wlory na cyplu nad zatoką Narta znajduje się miejscowość Zvernec. Niedaleko niej, na wyspie, stoi Klasztor Marii Panny. Na wyspę prowadzi 200-metrowy drewniany most. Jest już dość mocno zniszczony, ale widać miejsca, gdzie stare, spróchniałe deski zastąpiono nowymi.

Albania - Zvernec

Klasztor został wybudowany w XIII wieku i jest jednym z głównych ośrodków prawosławia w kraju. W czasach reżimu komunistycznego został opuszczony.

Albania - Zvernec

Niestety wewnątrz nie mogliśmy zrobić zdjęć – za nami do świątyni wszedł ochroniarz informując nas „no photo”.

Albania - Zvernec

Albania - Zvernec