You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Park Narodowy Galiczica

Park Narodowy Galiczica obejmuje obszar pomiędzy Jeziorem Ochrydzkim i Jeziorem Prespańskim. Warto przejechać krętą, malowniczą drogą pomiędzy tymi dwoma jeziorami. Obfituje ona we wspaniałe widoki. Zaraz po skręcie z głównej trasy natkęliśmy na prowizoryczna bramkę i panów pobierających opłaty za wstęp do parku w wysokości 120 dinarów (ok. 8zł).

Macedonia - Jezioro Prespańskie

Punkt widokowy Baba – można stąd podziwiać niesamowitą panoramę Jeziora Ochrydzkiego i przygranicznych terenów należących do Albanii.

Macedonia - Jezioro Prespańskie

park-galicica-01

park-galicica-02

Plaża w Stenje nad Jeziorem Prespańskim

Macedonia - Jezioro Prespańskie