You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Međugorje

Miejscowość, gdzie od 24 czerwca 1981r. mają miejsce objawienia Matki Bożej. Tego dnia Maryja pod postacią kobiety z dzieckiem miała objawić się na wzgórzu Podbrdo sześciorgu dzieciom w wieku 10-17 lat. Podobno objawia się im do dnia dzisiejszego. Trójce z nich (Ivan, Vicka, Marija) przez cały czas, już ponad 34 lata – codziennie, pozostałej trójce (Mirjana, Ivanka, Jakov) z różną częstotliwością (raz w roku, bądź raz w miesiącu). Matka Boska przemawia do nich apelując o pokój na świecie, pogłębienia wiary i życia sakramentalnego oraz oddanie swojego życia Jezusowi. Ponadto powierza widzącym tajemnice dotyczące przyszłych losów Kościoła i świata. Najbardziej znaną osobą, która doznała objawień jest Vicka Ivankovic. Często rozmawia z wiernymi, przekazując im informacje od Matki Bożej. Przy jej domu wierni zostawiają karteczki z prośbami, by dostarczyła je Maryi podczas codziennych widzeń o 18:40. W okolicy godziny widzenia Vicki pielgrzymi podobno odczuwają unoszący się w powietrzu zapach róż, a na niebie mają miejsce dziwne zjawiska. Jeden z franciszkanów, by sprawdzić wiarygodność osób, które doznały objawień opracował kwestionariusz składający się z 63 pytań dotyczących wyglądu Matki Boskiej. Rezultatem tego doświadczenia jest opracowanie opisu zewnętrznego objawiającej się Matki Bożej. Wg przekazów jest po postać młodej kobiety, z czarnymi włosami, błękitnymi oczami, mająca drobne usta i owalną twarz. Ubrana jest w długą szarobłękitną suknię i biały welon. Postać Matki Boskiej stoi na obłoku, a wokół jej głowy rozpościera się 12 gwiazd. W Polsce taki wizerunek Matki Boskiej wykorzystuje jako swój symbol Radio Maryja. Od 1981r. w Međugorje miało miejsce ponad 600 udokumentowanych uzdrowień. Objawienia nie zostały oficjalnie uznane przez Kościół i Watykan. Mimo to, Međugorje jest ważnym miejscem pielgrzymkowym, które odwiedziło do tej pory ponad 40 milionów osób.

Medjugorje

Medjugorje

Kościół pw. św. Jakuba (opiekuna pielgrzymów). W kościele codziennie odprawiane są msze św. w kilku językach, również w języku polskim.

Medjugorje

W 1989r. w pobliżu Kościoła św. Jakuba powstał ołtarz polowy, przy którym mieści się ok. 5 tys. wiernych.

Medjugorje

W trakcie wojny w BiH pilot wojsk jugosłowiańskich miał zbombardować tutejsze obiekty. Jednak, gdy nadleciał nad miasteczko rejon ten zasnuła gęsta mgła, co uratowało sanktuarium przed zniszczeniem.

Medjugorje

Medjugorje

Miejscowość niestety przerodziła się w skomercjalizowane miejsce, z dziesiątkami hoteli, restauracji, straganów, gdzie prócz figurek z Matką Boską możemy kupić nawet zapalniczki z jej podobizną.

Medjugorje

Medjugorje

W pobliżu miejscowości Bijakovici znajduje się Góra Objawień – miejsce, gdzie miała objawiać się Matka Boska oraz Góra Kriżevac z 8-metrowym, betonowym krzyżem.

W języku chorwackim, używanym przez miejscową ludność, nazwa miejscowości zapisywana jest jako 'Međugorje’ (wymawiana: 'me-dziu-gor-je’). Niepoprawny w języku chorwackim zapis 'Medjugorje’, stosowany jest powszechnie w wielu językach.