You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Konavoske Stijene

Plaża Pasjača znajduje się w pobliżu miejscowości Popovići na południu Chorwacji. Jest to piękna, ukryta plaża u podnóża skał Konawli.

Chorwacja Stijene

Chorwacja Stijene

Wiedzie do niej wykuta w skałach ścieżka prowadząca przez skaliste klify, które w niektórych miejscach osiągają nawet 300 m wysokości.

Chorwacja Stijene

To Konavoske Stijene – 20-kilometrowy skalisty odcinek wybrzeża znajdujący się na południe od Dubrownika.

Chorwacja Stijene

Chorwacja Stijene

Chorwacja Stijene

Chorwacja Stijene

chorwacja