You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Szybenik

Historyczne i urokliwe miasteczko w Chorwacji, w środkowej Dalmacji, położone nad ujściem rzeki Krka do Morza Adriatyckiego. Po raz pierwszy nazwa Szybenik pojawia się w 1066 w statucie króla chorwackiego Petara Krešimira IV.

Chorwacja - Szybenik

Chorwacja - Szybenik

Dzisiejszy Szybenik tętni życiem artystycznym i kulturalnym. Co roku odbywa się tu Międzynarodowy Festiwal Dzieci (Međunarodni Dječji Festival).

Chorwacja - Szybenik

Chorwacja - Szybenik

Najważniejszym zabytkiem miasta jest Katedra św. Jakuba znajdująca się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Budowana przez kilku architektów w XV i XVI w. łączy w sobie elementy stylów gotyckiego i renesansowego. W całości zbudowana jest z kamienia, bez używania jakichkolwiek innych materiałów.

Chorwacja - Szybenik