You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Debar i Mavrovo

Z Ochrydy do Skopje jechaliśmy trasą przez Park Narodowy Mavrovo.

Debar i Mavrovo

Droga wiodła przez piękne, górzyste tereny.

Debar i Mavrovo

Najbardziej malownicze widoki rozpościerały się w dolinie rzeki Crni Drim oraz Jeziora Debar.

Debar i Mavrovo

Debar i Mavrovo

Debar i Mavrovo

Debar i Mavrovo

Debar i Mavrovo

Debar i Mavrovo

Debar i Mavrovo

Debar i Mavrovo

Centrum Parku Narodowego Mavrovo jest wioska Mavrovo. To stąd zaczyna się wiele pieszych i rowerowych szlaków turystycznych. W zimie wioska zmienia się w sporych rozmiarów kompleks narciarski. Jezioro Mavrovo leżące na wysokości 1220 m n.p.m. powstało w wyniku decycji władz lokalnych o konieczności utworzenia ujęcia wody pitnej. Konsekwencją utworzenia sztucznego zbiornika było zalanie kościółka pod wezw. św. Mikołaja. Ta zbudowana w 1850 r. świątynia po 100 latach znalazła się całkowicie pod wodą. Jednak okresy suszy w XX w. spowodowały, że lustro wody znacznie się obniżyło odsłaniając kościelne ruiny.

Debar i Mavrovo