You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Sarajewo – War Childhood Museum

The War Childhood Museum (Muzej ratnog djetinjstva) zostało otwarte w styczniu 2017r. Znajduje się na ulicy Logavina 32, znanej czytelnikom książki Barbary Demick „W oblężeniu. Życie pod ostrzałem na sarajewskiej ulicy”.


W tym miejscu, przed białym murem należy skręcić w prawo.

Pomysłodawcą jest Jasminko Halilovic, przesiębiorca i aktywista z Sarajewa, który w momencie wybuchu wojny miał jedynie 4 lata. Muzeum poświęcone jest Mireli – koleżance z dzieciństwa Jasminko, która zginęła w wyniku bombardowania. Jasminko wykorzystał platformę internetową, by zebrać wspomnienia osób, które podobnie jak on przeżyły wojnę w Bośni w latach 90. W ten sposób udało mu się zgromadzić wspomnienia ponad 1000 młodych osób. Zebrał je w książce „War Childhood: Sarajevo 1992–1995”, która została opublikowana w 2013r. Pomysłem, który urodził się w trakcie realizacji projektu zbierania wojennych wspomnień było zgromadzenie kolekcji muzealnej, na którą składać się miały przedmioty dzieci żyjących w BiH w trakcie konfliktu.

Władze lokalne, mimo braku politycznego wydźwięku muzeum nie były chętne, by w wystarczający sposób wesprzeć inicjatywę Jasminko. Udało się to dzięki pomocy międzynarodowych darczyńców, w tym crowdfundingowi, który zapewnił kilka tysięcy euro na organizację muzeum.
W maju 2016r. wystawa przedmiotów i wspomnień miała miejsce w Muzeum Historycznym Bośni i Hercegowiny, a także w Zenicy i Visoko.
W obecnym miejscu muzeum znajduje się dopiero od stycznia 2017 r.

Zgromadzono tu przedmioty: pamiętniki, zabawki, fotografie, elementy garderoby, a także wypowiedzi, w tym również video dzieci, które przeżyły wojnę na Bałkanach. Jednym z nich jest list, urwany w środku zdania. Kobieta go pisząca zginęła w trakcie jego pisania. Jest też spalona książka, którą uratowała z gruzów zniszczonej Biblioteki Narodowej młoda Alma Telibecirevic. Mela Softic podarowała muzeum swoją pierwszą parę butów baletowych. Jest różowa lalka Barbie. Każdy zgromadzony w muzeum przedmiot opowiada historię jakiegoś dziecka. Przejmujące są słowa wyświetlane na ścianie, zmieniające się co jakiś czas i dające wyraz doświadczeniom uczestników wojny.

Same przedmioty ustawione są na prostych, białych cokołach. Obok zamieszczone są opowiadania, historie, które je opisują. Jest to więc pamiątka dla dzieci, które zginęły w wojnie w Bośni – około 3500 z nich – a także świadectwo tych, które ocalały.

Jest to jedyne takie muzeum na świecie, które dokumentuje szczególne doświadczenia dzieci w trakcie konfliktów.

The War Childhood Museum dostało ostatnio Nagrodę Muzeum Rady Europy – jedną z najbardziej prestiżowych nagród w branży muzealnej.

Muzeum jest czynne codziennie, w godzinach od 11:00 do 19:00.
Bilety wstępu:

  • dzieci do lat 6 – bezpłatnie
  • dzieci i młodzież w wieku 6-17 – 5 KM
  • studenci – 8 KM
  • osoby niewidome i niedowidzące – 2 KM
  • dorośli: 10 KM
    Wstęp do muzeum jest bezpłatny w ostatni czwartek każdego miesiąca, między godziną 11.00 a 13.00.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: http://warchildhood.org/museum/ oraz na profilu FB https://www.facebook.com/warchildhoodmuseum/