You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Stolac

Most Podgradski ma długość 26,5m. Zbudowany był prawdopodobnie na początku XVIIIw. W XIXw. został odnowiony i przebudowany, przez co stracił oryginalny charakter.  Na drugim planie widoczna jest twierdza Vidoški.

Stolac

Największy rozwój miasteczka nastąpił w II połowie XVw., gdy region ten był pod panowaniem tureckim. To Turcy wybudowali nad Bregavą olbrzymie młyny, čaršije, łaźnie, biblioteki, meczety, szkoły islamskie, zajazdy dla kupców, 10 mostów i ok. 200 kamiennych domów. W lipcu 1993r. miasto zajęły chorwackie wojska samozwańczej Herceg-Bośni. Żołnierze wypędzili muzułmańskich mieszkańców miasta, a następnie przystąpili do niszczenia wszystkiego, co przypominało o tureckim panowaniu w tym regionie. Wielu muzułmańskich mężczyzn było przetrzymywanych o obozach koncentracyjnych. Obecnie Stolac zamieszkuje ok. 12 tys. mieszkańców: 7 tys.Chorwatów, 4 tys. Muzułmanów i ok. 500 Serbów.

Stolac

Meczet Podgradski wybudowany w XIX w. na pozostałościach pierwszego meczetu, który stał w tym miejscu od 1733r. Sala modlitewna znajduje się na I piętrze. W przeszłości parter przeznaczany był na sklepy, a część dochodu przekazywano na utrzymanie meczetu.

Stolac

Pomału odbudowuje się zniszczone budowle, ale potrwa to wiele lat – ślady wojny widoczne są właściwie na każdym kroku.

Stolac_

Stolac

Stolac

Stolac

Ruiny średniowiecznej twierdzy Vidoški, składającej się z trzech zamków: dolnego, średniego i górnego. Zajmują one powierzchnię ponad 20 tys. m2.

Stolac

Wstęp na twierdzę jest bezpłatny. Można dostrzec, że budowla jest odrestaurowywana, również ze środków unijnych.

Stolac

Zamek pochodzi prawdopodobnie z XVw. Po zniszczeniu w XVIw. opuszczony. Został odbudowany przez Turków, którzy dobudowali dodatkowo 7 baszt połączonych murem, meczet i zabudowania mieszkalne. W XVIIIw. na zamku wybuchł skład amunicji. Po tym wydarzeniu odbudowy twierdzy podjął się kapetan Šarić, a po kolejnej eksplozji w XIXw. twierdzę odbudował jego następna – Ali-paša Rizvanbegović.

Stolac

Stolac

Stolac