You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Delfy

Delfy to jedno z najważniejszych skarbów kultury greckiej. Są malowniczo położone na stoku masywu Parnasu – drugiej co do wielkości góry w Grecji. Sanktuarium powstało w miejscu, gdzie jak wierzyli Grecy Zeus przy pomocy orłów wyznaczył pępek świata. Ptaki spotkały się nad Delfami, wypuszczone przez niego z przeciwnych stron świata. Centralnym miejscem sanktuarium była świątynia Apollina, gdzie znajdowała się słynna wyrocznia. Pytia (kapłanka powyżej 50 roku życia), która zasiadała na trójnogu i wdychała halucynogenne opary wprowadzała się w narkotyczny stan. Jak dowiedli XX-wieczni geolodzy za opary halucynogenne mógł być odpowiedzialny minerał o nazwie trawertyn wydzielający etylen. Wydobywać się on miał ze szczeliny, na której stała świątynia, powstałej w miejscu dwóch uskoków geologicznych. To etylen po zmieszaniu z powietrzem mógł wywoływać stany euforii, prowadzące nawet do utraty przytomności. Pytia wypowiadała swoje przepowiednie, którymi kierowali się władcy z różnych stron, a także ludzie poszukujący rozwiązań swoich problemów miłosnych, religijnych czy handlowych. Nie mogli ich jednak wysłuchać bezpośrednio – zawsze dwuznaczne przepowiednie Pytii były interpretowane im przez kapłanów i przekazywane w formie heksametru. Tym sposobem kapłani delficcy kierowali niemal całym życiem Greków. Z czasem waga przepowiedni Pytii stała się tak wielka, że żadna z decyzji nie była podejmowana bez konsultacji z wyrocznią. W czasach największego rozkwitu Delf w VI w. p.n.e. wielu władców zbudowało tu swoje skarbce. Jak łatwo się domyślić stanowiły one łakomy kąsek dla wrogów: Sulla złupił sanktuarium w 86r p.n.e., a Neron wywiózł większość kosztowności i ok. 500 posągów z brązu. Autorytet wyroczni zachwiało mylne proroctwo udzielone Krezusowi przed wyruszeniem na wojnę z Persami. Znaczenie wyroczni podupadło – przepowiednie były dawane bardzo rzadko i w większości przypadków były błędne. Dodatkowo w rejonie Delf ciągle toczyły się wojny. Do jej upadku przyczyniła się również popularyzacja chrześcijaństwa, jako nowej religii i zakaz uprawiania kultów pogańskich ogłoszony w IVw. przez cesarza Teozjusza. Schyłek funkcjonowania wyroczni przypada na rok 373 p.n.e., kiedy to teren Delf nawiedziło trzęsienie ziemi. Prace archeologiczne na tym terenie rozpoczęła w 1892r. Francuska Szkoła Archeologii.
Teren udostępniony jest do zwiedzania w godz. 8-20. Bilet wstępu kosztuje 6 E.

Grecja Delfy

Rzymska agora, czyli plac targowy i centrum życia miasta

Grecja Delfy

Mur poligonalny i portyk greckiej stoy

Grecja Delfy

Grecja Delfy

Grecja Delfy

Skarbiec Ateńczyków, pochodzący z V w. p.n.e., wybudowany najprawdopodobniej dla upamiętnienia zwycięstwa w bitwie pod Maratonem w 490r. p.n.e. Został zrekonstruowany w latach 1904-1906.

Grecja Delfy

Oto pępek świata – omphalos , czyli mityczny kamień, wyznaczający środek ziemi. Został odnaleziony w 1915r.

Grecja Delfy

Grecki teatr, pochodzący z IV w. p.n.e., przebudowany w wiekach późniejszych. Widownia mogła pomieścić do 5 tysięcy widzów.

Grecja Delfy

Grecja Delfy

Grecja Delfy

Świątynia Apollina, siedziba słynnej wyroczni, wzniesiona ok. 600 r. p.n.e.

Grecja Delfy

Budowla miała wymiary 66 metrów na 26 metrów. Do dnia dzisiejszego pozostały jedynie fundamenty i szczątki 6 kolumn, które zostały zrekonstruowane przez archeologów w XIXw.

Grecja Delfy

Grecja Delfy

Na samej górze kompleksu znajduje się stadion o wymiarach 177 metrów na 25 metrów. Pierwsze igrzyska odbyły się tu w 586r. Pierwotnie była to tylko jedna konkurencja – wyścigi rydwanów, jednak z czasem igrzyska pytyjskie stały się ogólnogreckim wydarzeniem sportowym. Obejmowały nie tylko zawody konne i lekkoatletyczne, ale również muzyczne, śpiewacze i krasomówcze.

Grecja Delfy

Grecja Delfy

Grecja Delfy

Poniżej głównego obszaru zwiedzania znajdują się ruiny zwane Marmaria. To tu stoi „pocztówkowe” sanktuarium Ateny, wybudowane na przełomie V i IV w.p.n.e.

Grecja Delfy

Grecja Delfy

Świątynia tolosowa była budynkiem na planie koła o średnicy 15 metrów. Otaczało ją 20 doryckich kolumn. Do dzisiejszych czasów pozostały jedynie 3 z nich, ustawione tu w trakcie prac archeologicznych w 1938r.

Grecja Delfy