You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Lefkada – Agios Ioannis

Plaża Agios Ioannis znajduje się niedaleko stolicy wyspy.

Agios Beach

To długa, szeroka i piaszczysta plaża. Mimo to, nie jest oblegana przez turystów.

Agios Beach

Panują tu idealne warunki dla kiteserferów.

Agios Beach

Agios Beach

Plażę charakteryzują pozostałości wiatraków.

Agios Beach

Niektóre z nich zaadoptowano np. na kawiarnie.

Agios Beach

Agios Beach

Agios Beach

Agios Beach

Agios Beach