You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Jezioro Prespańskie

Jezioro Prespańskie leży na terytorium trzech państw: Macedonii, Albanii i Grecji. Ma długość ok. 30 km, szerokość 17 km oraz maksymalną głębokość 60 m.

Macedonia_Prespanskie___IMG_9867

Prespa w znaczący sposób różni się od Jeziora Ochrydzkiego. Okolice jeziora są dzikie i spokojne, nie spotkamy wzdłuż jej brzegów tętniących życiem miejscowości turystycznych czy rozwiniętego zaplecza turystycznego.

Macedonia - Jezioro Prespańskie
Okolice Jeziora Prespańskiego nie zostały jeszcze odkryte przez masową turystykę.

Macedonia - Jezioro Prespańskie

Łatwo tu można spotkać czaple, perkozy, żurawie, kormorany, a nawet pelikany.

Macedonia - Jezioro Prespańskie

Prespa systemem podziemnych kanałów połączona jest z Jeziorem Ochrydzkim.

Macedonia - Jezioro Prespańskie