You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Monaster Piva

Monaster znajduje się poniżej miejscowości Plužine, przy głównej trasie prowadzącej od granicy z Bośnią w stronę Niksica. Jest to męski klasztor prawosławny z XVI-wieczną cerkwią p.w. Zaśnięcia Bogurodzicy. Piękne malowidła wewnątrz wykonali głównie greccy malarze. Początkowo stał w miejscu, które obecnie jest zalane przez wody sztucznie utworzonego Jeziora Pivsko. Z uwagi na to, że jest to jeden z cenniejszych monasterów Czarnogóry postanowiono przenieść go w bezpieczne miejsce. W latach 1970-82 konstrukcja rozstała rozebrana, a freski zdjęte. Całość złożono na nowo 3,5 km dalej.