You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wodospad Gubavica na rzece Cetina

Jak dojechać -> z Magistrali Adriaryckiej zjeżdżamy w stronę miejscowości Zadvarje. W samej już miejscowości skręcamy w lewo (jest drogowskaz) i jedziemy ok. 500 m dróżką.