You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Monastyr i kanion Morača

Przed budową obecnej drogi monastyr leżał na uboczu, dziś dobrze widoczny jest z trasy.

Cerkiew p.w. Bogurodzicy, powstała w latach 1251-52, a jej fundatorem był serbski książę Stefan Vukanović.

Otoczenie monastyru to dobrze zachowana część mieszkalna mnichów i pięknie utrzymane ogrody.


Wnętrze świątyni zdobią XVI i XVII-wieczne freski.

Wnętrze mniejszej cerkwi- św. Mikołaja z freskami pochodzącymi z XVIII w.

Kanion rzeki Morača wzdłuż drogi Podgorica-Kolašin. Na potrzeby budowy drogi wydrążono w skałach ponad 30 tuneli.

Morača to rzeka o długości 113 kilometrów. Wypływa z gór Rzača, przepływa przez Podgoricę -stolicę Czarnogóry i uchodzi do Jeziora Szkoderskiego.

Okolice skalistego przełomu Platije.