You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Peje/Peć

Z uwagi na niebezpieczeństwo ataków ze strony mieszkańców Kosowa, którzy chcą zniszczyć jakąkolwiek obecność Serbów w tym rejonie wiele obiektów jest ogrodzonych zasiekami i strzeżonych przez wojska KFOR. Jednak wojskowy posterunek na wjeździe był pusty i nie musieliśmy zostawiać swoich dokumentów w celu odebrania przepustki.

Peć Kosowo

Monastyr jest siedzibą Patriarchatu Serbskiej Cerkwi Prawosławnej. Kompleks składa się z 4 świątyń:
– XIII-wiecznej świątyni Świętych Apostołów
(kolejne cerkwie dobudowywano w latach późniejszych do jej bocznych ścian)
– XIV-wiecznego Kościoła św. Demetriusza
– Kościoła Najświętszej Marii Panny
– dostawionego do powyższej świątyni kościoła św. Mikołaja.
Przy wejściu do tych kościołów zbudowano kruchtę i wieżę.

Peć Kosowo

Peć Kosowo

Zespół kościołów zdobią liczne freski, ikony i malowidła sakralne.

Peć Kosowo

Peć Kosowo

Przez wieki na terenie monastyru byli chowani serbscy patriarchowie i arcybiskupi.

Peć KosowoMonastyr w 2006r. został wpisany na listę UNESCO oraz na listę Światowego Dziedzictwa w Niebezpieczeństwie.

Peć Kosowo

Peć Kosowo