You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kućica na Drini

Kućica na steni (Kućica na Drini) to symbol miasteczka Bajina Bašta. Pocztówkowy widok drewnianego domku na pojedynczej skale pośrodku rzeki Driny często pojawia się w materiałach promocyjnych Serbii.

Historia tego miejsca sięga roku 1968. Wtedy to bowiem grupa chłopców kąpiących się w Drinie wpadła na pomysł, by na skale zbudować z desek miejsce, gdzie można by było wygodnie się położyć. Użyli do tego materiałów z pobliskiej szopy. Jednak konstrukcja nie przetrwała długo. W następnym roku – 1969 jeden z chłopców Milija Mandić – Gljiva z pomocą swoich przyjaciół zbudował na skale pierwszy domek. Materiały na jego budowę transportowano głównie łodziami i kajakami, zaś większe elementy opuszczano po prostu do rzeki, a następnie wychwytywano je z wody.

Przez ponad 40 lat wody Driny niejednokrotnie niszczyły domek, jednak zawsze odbudowywano go lub stawiano nowy. Charakterystyczny domek sławę zyskał w 2012r., kiedy to jego zdjęcie pojawiło się w magazynie ” National Geographic”.

Od 1994r. organizowane są Drinske regate, czyli wielkie wydarzenie turystyczne i rekreacyjne. Kilkudniowy festiwal obejmuje zarówno zawody pływackie, kulinarne, koncerty, jak i spływ, w których biorą udział setki statków i załóg. Regaty ściągają nad Drinę nawet kilkaset tysięcy osób.

Więcej informacji, w tym tegoroczny program regat znajdziecie tu -> http://regata.rs/

Fot. z regat: Adventure Club Serbia