You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Blagaj

Najważniejszą atrakcją Blagaju jest Tekija, czyli dawny dom derwiszów (muzułmańskiego bractwa religijnego). Jest to zabytek architektury, a przede wszystkim kultury otomańskiej na terenie BiH. Tekije – miejsca noclegów dla podróżnych budowano zazwyczaj przy wjazdach do miast.

Blagaj

Tutejszy klasztor został wybudowany prawdopodobnie przed 1520r. W kolejnych wiekach był rozbudowywany i przebudowywany. Obecny wygląd otrzymał w 1891r. Budynek wykorzystywany był na cele mieszkalne i modlitewne. Wewnątrz znajdują się również 2 grobowce (turbe). Pochowani są tam muzułmańscy dostojnicy.

Blagaj

Wstęp jest bezpłatny, parking kosztuje 1E. Wymagane jest zakrycie ramion oraz ściągnięcie butów. Mężczyźni powinni mieć spodnie o długości co najmniej za kolana, kobiety zobowiązane są zakryć nogi i głowę. Obsługa przed wejściem służy bezpłatnie chustami do zakrycia. Wnętrza utrzymane są w tradycyjnym stylu. Na poniższym zdjęciu minderluki – niskie, długie ławy.

Blagaj

Wywierzysko rzeki Buny (Vrelo rjeke Bune) – jest to jedno z najsilniejszych źródeł w Europie i przyrodniczy fenomen. Rzeka przez 19 km płynie pod ziemią, a w tej grocie woda wypływa z prędkością aż 43 tys. litrów na sekundę. Buna to lewy dopływ Neretwy, do której uchodzi 15 km poniżej Mostaru. Stała temperatura wody wynosi 10 stopni Celsjusza.

Blagaj

Blagaj

Nad rzeką rozstawionych jest sporo restauracji i kramików z pamiątkami.

Blagaj

Blagaj