You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Prizren

Nie będziemy oryginalni, jeśli napiszemy, że Prizren to miejsce, które najbardziej nam się podobało podczas naszego pobytu w Kosowie. Miasto jest malowniczo położone u podnóża gór Szar Planina. I mimo, że to atrakcyjnie turystycznie miasto to turystów prawie tam nie spotkaliśmy.

Prizren

Prizren

Tablica na jednym z budynków miasta z podziękowaniami dla krajów, które uznały niepodległość Kosowa.

Prizren

Budynek hammamu Gazi Mehmet Paszy, czyli łaźni, która działała tu od XVI do początku XXw.

Prizren

Kompleks budynków Ligi Prizreńskiej, czyli organizacji, która miała reprezentować Albańczyków na scenie międzynarodowej w czasach Imperium Osmańskiego.

Prizren

Prizren

Rzeka Lombardhi (Bistrica) i charakterystyczny Kamienny Most powstały w XVIw. Podczas powodzi w 1979r. został prawie całkowicie zniszczony. Odbudowano go trzy lata później.

Prizren

Meczet Sinana Paszy z 1615r. – najbardziej rozpoznawalna budowla miasta.

Prizren

Na górującym nad miastem wzgórzu znajduje się twierdza (kalaja), która jest obowiązkowym punktem podczas zwiedzania miasta.

Prizren

Rozciąga się stąd fantastyczny widok 🙂

Prizren

Prizren

Prizren

Forteca powstała najprawdopodobniej w V wieku i była później rozbudowywana w czasach rzymskich i tureckich. Składała się z 3 poziomów: fortecy wyższej, niższej i południowej, a na jej terenie znajdował się kiedyś meczet i cmentarz. Obecnie twierdza jest w trakcie rekonstrukcji.

Prizren

Prizren

Prizren

Cerkiew Chrystusa Zbawiciela z XIVw. W XIXw. rozpoczęto rozbudowę świątyni, jednak nigdy jej nie dokończono. Zniszczona najpierw w wyniku pożaru, a następnie w 2004r. podpalona i poważnie uszkodzona podczas zamieszek serbsko-albańskich.

Prizren

Prizren

My na terenie cerkwi zastaliśmy starszego pana, który opiekuje się zabytkiem: podlewa nieliczne kwiaty, dba o porządek wokół. Pozwolił nam wejść do środka i zrobić kilka zdjęć. Nie oczekiwał za to pieniędzy, ale miło zostawić mu kilka E 🙂

Prizren

Prizren

Prizren

Cerkiew św. Mikołaja z XIVw. – również zniszczona w 2004r., szczególnie wewnątrz, gdzie znajdowały się freski z czasów powstania świątyni. Odbudowano ją i oddano do użytku w 2009r.

Prizren

Niestety – do tej pory widać ślady po konflikcie serbsko – albańskim. W 2004r. podczas zamieszek w mieście Albańczycy zniszczyli nie tylko serbskie cerkwie, ale również większość domów w dzielnicy Podzamcze. Mieszkańców wypędzono. Budynki straszą do dziś – zaledwie parę metrów od centrum miasta.

Prizren

Prizren