You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Monaster Tvrdoš

Monaster Zaśnięcia Matki Bożej wybudowany jest najprawdopodobniej na fundamentach poprzedniej świątyni pochodzącej z IV-VI w. Chrześcijański klasztor na miejscu obecnego monasteru miał ufundować Konstantyn Wielki i jego matka św. Helena. Po zniszczeniu obiektu w XIVw. wiele bezcennych przedmiotów zostało przeniesionych do klasztoru Savina niedaleko Herceg Novi. Dopiero na przełomie XIII i XIV w. odrodziło się tu życie monastyczne. Gruntowna renowacja została wykonana w 1509r. Monaster przez dwa wieki był siedzibą biskupów hercegowińskich. W czasie wojny turecko-weneckiej Wenecjanie w 1694r. wysadzili kościół i klasztor. Kompleks został odbudowany i rozbudowany dzięki nakładom Nikola Runjevac – bogatego byłego mieszkańca Trebinje, mieszkającego w USA.

Monaster Tvrdoš

Monaster Tvrdoš

Tutejsi mnisi znani są z produkcji własnego wina i rakiji, które można nabyć w sklepie z pamiątkami przy parkingu. Wstęp do monasteru jest wolny, jednak należy być odpowiednio ubranym (zakryte ramiona i kolana).

Monaster Tvrdoš