You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Saloniki

Nazwa miasta pochodzi od imienia Tessaloniki – siostry Aleksandra Wielkiego i żony Kassandra – założyciela miasta. Saloniki znane są jako miejsce urodzin Cyryla i Metodego – misjonarzy, świętych kościoła katolickiego i prawosławnego. W drugim co do wielkości mieście w Grecji nad Zatoką Salonicką działa jeden z największych portów w Grecji i na całym wybrzeżu Morza Egejskiego.

Saloniki Grecja

Pomnik Aleksandra Wielkiego na koniu Bucefale

Saloniki Grecja

Biała Wieża została wybudowana w XVIw. przez sułtana Sulejmana Wspaniałego. Turcy używali jej jako więzienie i miejsce publicznych egzekucji, stąd do XIXw. budynek nazywano Krwawą Wieżą. Na początku XX w., gdy Grecy przejęli miasto, wieża została pomalowana na biało stając się symbolem miasta. W środku znajduje się wystawa historyczna i Muzeum Kultury Bizantyjskiej. Koszt biletu wstępu – 3 E.

Saloniki Grecja

Widoki z tarasu widokowego na szczycie wieży

Saloniki Grecja

Saloniki Grecja

Saloniki Grecja

Na antyczne ruiny natrafiamy dosłownie co krok

Saloniki Grecja

Saloniki Grecja

Pozostałości Łuku Galeriusza – ustawionego w tym miejscu w III w. na pamiątkę zwycięstwa Galeriusza nad Persami. Niegdyś wsparty na 4 filarach, do czasów dzisiejszych przetrwały tylko 2 z nich. Dawniej połączony z rotundą, hipodromem i kompleksem pałacowym tworzył całość porównywalną do pałacu Dioklecjana w Splicie.

Grecja- Saloniki

Rotunda z przełomu III i IVw. została wzniesiona jako mauzoleum dla cesarza Galeriusza. Jednak, gdy wybrano inne miejsce na jego pochówek, budowlę przekształcono w kościół chrześcijański. W epoce dominacji tureckiej dobudowano do niej minaret, pełniła wówczas funkcję meczetu. Na początku XXw. kiedy Grecy odbili miasto przywrócili rotundzie jej pierwotny charakter, nie wyburzając jednak minaretu.

Saloniki Grecja

Saloniki Grecja

Kościół św. Pantaleona wybudowany najprawdopodobniej na przełomie XIII i XIVw. Podobnie jak rotunda był w swej historii i kościołem chrześcijańskim i meczetem.

Saloniki Grecja

Saloniki Grecja

Saloniki Grecja

Kościół Panagia Chalkeon – zbudowany na początku XIw. Jak wiele kościołów w Salonikach jest kontrastowo położony wśród bloków mieszkalnych.

Saloniki Grecja

Saloniki Grecja

Plac Arystotelesa

Saloniki Grecja

Saloniki Grecja