You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Gračanica

Kompleks klasztorny Gračanica znajduje się na terenie jednej z serbskich enklaw pod Prisztiną. Monaster otoczony jest betonowym ogrodzeniem z zasiekami.

Gračanica Kosovo

Po przejściu bramy wita nas znajomy widok 🙂 Kopię cerkwii z Gračanicy widzieliśmy już w Trebinje (https://naszebalkany.pl/bih/trebinje/). Istnieje również jeszcze jedna jej kopia w Chicago. Cerkiew została wybudowana w XIVw. przez serbskiego króla Milutina. Podczas wojen była wielokrotnie niszczona przez Turków. Została odbudowana po II wojnie światowej i przekazana żeńskiemu klasztorowi. Z oryginalnych zabudowań pozostała przyklasztorna Cerkiew Zwiastowania, do której w kolejnych latach dobudowano kryty przedsionek. Wnętrze przyozdobione jest mnóstwem bizantyjskich fresków – niestety w środku obowiązuje zakaz fotografowania.

Gračanica Kosovo

Od 1999r. jest siedzibą biskupstwa Raszki i Prizrenu i głównym ośrodkiem religijnym Serbów w Kosowie. W 2006r. monaster został wpisany na listę UNESCO i listę zabytków światowego dziedzictwa w niebezpieczeństwie.

Gračanica Kosovo

Gračanica Kosovo