You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rimski Most

Trasa tego dnia obejmowała przejazd z Sarajewa, przez Mostar do Chorwacji – do miejscowości Hodijle, gdzie mieliśmy kolejny nocleg. Na przedmieściach Sarajewa, w pobliżu Ilidźy udało nam się znaleźć zabytkowy, kamienny Rzymski most (bs. Rimski most). Most zbudowano między 1530 a 1550 rokiem.

Rimski Most

Do budowy użyto kamieni, które pochodziły z okolicznych starożytnych wiosek. Most ma siedem przęseł, środkowe są wyższe niż boczne – to cecha charakterystyczna historycznych mostów na terenie dzisiejszej Bośni i Hercegowiny z okresu tureckiego. Długość mostu to 40 metrów, a szerokość 4,5 metra.

Rimski Most

Obecnie most jest używany tylko przez pieszych, prowadzi do niego brukowana droga – szosa samochodowa kończy się przed mostem.

Rimski Most