You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Skopje – Szutka

Shuto Orizari – to romska dzielnica na przedmieściach Skopje. Jest największym ośrodkiem tej społeczności w Europie. Wg oficjalnych danych dzielnicę zamieszkuje ponad 20 tys. osób, nieoficjalnie liczba ta jest dużo większa.

Macedonia Skopje Szutka

Najważniejszym miejscem Szutki jest targowisko, które za dnia jest miejscem handlu, wieczorem zaś zmienia się w scenę spotkań tutejszej młodzieży. Dla zainteresowanych tematem polecam film dokumentalny „Księga rekordów Szutki”.

Macedonia Skopje Szutka

Macedonia Skopje Szutka