You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Bay of Bones

Muzeum na wodzie (Bay of the Bones) to rekonstrukcja osady ludzkiej, która istniała tu już ok.1200 -700 r. p.n.e.

[Balkan Tour 2014] Macedonia - Bay of Bones

Angielska nazwa osady (Bay of the Bones) pochodzi prawdopodobnie od znalezionych tu narzędzi wykonanych z kości zwierząt.

[Balkan Tour 2014] Macedonia - Bay of Bones

Wstęp to wydatek 100 dinarów (ok. 6zł).

[Balkan Tour 2014] Macedonia - Bay of Bones

[Balkan Tour 2014] Macedonia - Bay of Bones

Prehistoryczna osada wybudowana została na palach wbitych w dno jeziora. Prawdopodobnie w ten sposób mieszkańcy bronili się przed dzikimi zwierzętami.

[Balkan Tour 2014] Macedonia - Bay of Bones

[Balkan Tour 2014] Macedonia - Bay of Bones

[Balkan Tour 2014] Macedonia - Bay of Bones

[Balkan Tour 2014] Macedonia - Bay of Bones

Wewnątrz domów możemy znaleźć eksponaty archeologiczne z epoki brązu i żelaza.

[Balkan Tour 2014] Macedonia - Bay of Bones

[Balkan Tour 2014] Macedonia - Bay of Bones

[Balkan Tour 2014] Macedonia - Bay of Bones

[Balkan Tour 2014] Macedonia - Bay of Bones

[Balkan Tour 2014] Macedonia - Bay of Bones