You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Jaskinia Stopica

Jaskinia Stopica (Stopića pećina) to niewielka jaskinia w pobliżu Zlatiboru. Ma długość 1691,5m, zajmuje powierzchnię 7 911,5 m2, a jej objętość przekracza 120 000 m3. Nazwa jaskini pochodzi od nazwy miejscowości Stopići. Pierwsze pisemne dane na temat jaskini zostały przekazane przez Radoslava Vasovića w 1901r. Badania speleologiczne zostały wykonane przez Jovana Cvijića w latach 1909 i 1913.  Z głównej drogi należy zjechać w dół ok. 650 m (dobrze widoczny drogowskaz) i tam na niewielkim parkingu zostawić auto. Opłata parkingowa wynosi 70 dinarów. Do jaskini prowadzi wybetonowana ścieżka.
Jaskinia ma imponujący otwór wejściowy z prawej strony rzeki Prisztawicy. Wejście znajduje się na wysokości 711,18 m n.p.m., ma 35 m szerokości i 18 m wysokości.

Jaskinia składa się z kilku sal. Dla turystów udostępnionych jest ok. 280 metrów jaskini.

Przez jaskinię przepływa strumień Trnavski.

Warstwa wapieni w jaskini pochodzi z okresu triasu i ma ponad 100 m grubości.

Największą atrakcją jaskini są „wanny” podświetlane kolorami oraz niewielki wodospad „Izvor života”. Wapienne wanny to wgłębienia, w których gromadzi się woda, a następnie przepływa do tych niżej położonych. Niektóre z nich mają do 7 m głębokości.

 


Godziny otwarcia: 9:30-18:00
Bilet wstępu kosztuje 250 dinarów