You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Konjic

Podczas przejazdu przez miejscowość Konjic zjechaliśmy z głównej trasy, by zobaczyć największą atrakcję tego miasteczka – Stary Most na Neretwie. To miejsce uważane jest za punkt łączący Bośnię i Hercegowinę.

Most składa się z sześciu łuków i od 2003 jest roku jest wpisany na listę zabytków. Po renowacji, stary kamienny most został oficjalnie otwarty w dniu 16 czerwca 2009 roku. Stary Most został zbudowany w 1682, w czasach sułtana Mehmeda IV. Niemieccy okupanci zburzyli go w dniu 3 marca 1945 roku podczas odwrotu z Konjic. Długość mostu 101,80 metrów i szerokości 5,25 m. Łączne koszty renowacji wyniósł około 5,3 mln. Jest jednym z najpiękniejszych budynków z okresu osmańskiego.

W tle panorama masywu Prenj.

Konjic

Przed wybuchem konfliktu w Bośni w gminie miejskiej Konjic mieszkało 43 878 mieszkańców, z czego 54,3% (23 815) stanowili Muzułmanie, 26,2% Chorwaci, a 15,1% Serbowie. W wyniku wojny struktura demograficzna uległa zasadniczym zmianom – w 1997 liczba ludności spadła do 32 000, z czego 92,7% stanowili Muzułmanie, 4,7% Chorwaci, a 2,4% Serbowie.

Konjic

Jezioro Jablanickie

Konjic