You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tjentište

Położona w dolinie rzeki Sutjeska miejscowość Tjentište to w zasadzie kilka domów, jeden hotel, kemping, siedziba dyrekcji parku i 3 restauracje. Jednak jej położenie w centrum Parku Narodowego Sutjeska sprawia, że jest to dobra baza wypadowa w pobliskie góry.

Tjentište znane jest głównie z imponującego pomnika upamiętniającego zwycięstwo partyzantów Tity nad wojskami Osi w 1943r.

Naprzeciw połączonym dywizjom niemieckim i włoskim oraz oddziałom bułgarskim i chorwackim, liczącym 127 tys. żołnierzy stanęła partyzantka jugosłowiańska licząca zaledwie 22 tys. osób. Niemiecka akcja o kryptonimie „Piąta ofensywa” (lub Operation Schwarz) miała na celu unicestwienie partyzanckiej armii w Jugosławii, aktywnie działającej w okolicach rzeki Sutjeska i zniesienie jej kontroli nad obszarami pogranicza Bośni i Czarnogóry.

Na przełomie maja i czerwca 1943r. zgrupowanie partyzanckie z Josipem Broz-Tito na czele zostało okrążone przez wojska Osi. Dopiero po kilku próbach udało im się „wydrzeć” z pierścienia oblężenia.

W walkach zginęło prawie 8 tys. tys. partyzantów (zatem prawie 1/3).

Znaczenie bitwy było ogromne – stało się punktem zwrotnym dla Jugosławii podczas II wojny światowej. Wydarzenie zostało również tematem filmu „Piąta Ofensywa” (lub „Sutjeska”) z Richardem Butronem w roli Tito.

Dom pamięci

Budowę pomnika zlecił w latach 70. XX wieku ówczesny prezydent Jugosławii Josip Broz Tito. W czasach Jugosławii wizyta pod pomnikiem była obowiązkowym punktem szkolnych wycieczek. Dziś ma się wrażenie, że zaglądają tam jedynie zaciekawieni monumentem turyści.