You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Sirogojno

Sirogojno to miejscowość w Serbii położona niedaleko Zlatiboru. Znajduje się tam skansen – etno wioska. Na prawie 5 hektarach powierzchni znajdziemy ponad 50 drewnianych zabudowań, a w nich autentyczne meble i przedmioty życia codziennego zebrane z rejonu Zlatiboru z XIX wieku i początku XX wieku. Wioska Sirogojno jest najlepszym przykładem architektury ludowej i w wierny sposób pokazuje jak wyglądało życie w wioskach zachodniej Serbii. Skansen dzieli się jakby na dwie części. W pierwszej z nich możemy zobaczyć domy, które zachowały swój pierwotny wygląd i cel, tworząc wystawę muzealną. Druga część to grupa domów, które zachowały swój oryginalny wygląd, ale ich cel został zmieniony: jest tam sklep z pamiątkami i rękodziełem, karczma, budynki mieszkalne. Etno wioska oferuje również możliwość zakwaterowania oraz wyżywienia.

Inicjatorem utworzenia powstałego w 1980 roku „Staro selo” był architekt Ranko Findrik, Dobrila Vasiljević – Smiljanić i etnolog Bosa Rosić oraz serbski Instytut Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. Od 1983 roku skansen jest prawnie chroniony jako zabytek kultury o wyjątkowym znaczeniu.

W 2012 r. „Staro selo” za swój projekt „Domy Zlatiboru od XIX wieku do chwili obecnej” dostało nagrodę specjalną jury Unii Europejskiej w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, w kategorii „Edukacja i podnoszenie świadomości”.

Cerkiew pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła z 1764 roku. Przy drzwiach wejściowych widoczne ikony malarza Symeona Lazovica (Lazović).Większość domów budowana była na planie prostokąta i umieszczona na kamiennych fundamentach. Ściany wykonywane były z bali – ociosanych belek umieszczanych poziomo jedna na drugiej. W narożnikach występuje charakterystyczne połączenie w kształcie krzyża. Czterostronne dachy były strome i wysokie, pokryte słomą, drewnem – gontem lub kamieniem. Na zboczach dachów znajdują się otwory – badža, przez które wydobywał się z domu dym. W centrum dachu znajduje się charakterystyczny komin – kapić.Muzeum jest otwarte cały rok:

  • od 1 kwietnia do 31 października w godzinach 9:00-19:00
  • od 1 listopada do 31 marca w godzinach 9:00-16:00

Bilety wstępu:
– osoba dorosła – 150 RSD
– grupy powyżej 10 osób – 120 RSD
– bilet rodzinny – 400 RSD
Wstęp dla dzieci poniżej 7 roku życia jest bezpłatny.

Więcej informacji znajdziecie tu -> http://www.sirogojno.rs/en/pocetna