You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wodospad Blihe

Wodospad Blihe znajduje się 14 km od Sanskiego Mostu.

Znak w kierunku wodospadu jest dobrze widoczny na zakręcie drogi między Kamengrad a Fajtovci. Żwirową drogą jedzie się dosłownie chwilę.

Auto możemy zostawić tu – na niewielkim placyku lub jeszcze niżej, w pobliżu baru.

Droga pod wodospad zajmie nam około 10 minut.

Wodospad Blihe jest jednym z najwyższych na Bałkanach. Jego wysokość wynosi 56 metrów, a szerokość około 10 metrów. Jest pomnikiem przyrody od 1965 roku.