You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Stećci w Radimlji

Ok. 3km przed miejscowością Stolac, przy samej drodze znajduje się średniowieczna nekropolja w Radimlja. Ogrodzony i biletowany obecnie teren można zwiedzać w godzinach 7-19. Bilet wstępu kosztuje 4 BAM.

Stecki

Jest to zbiór kamiennych nagrobków, które stawiane były na terenach Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii i Dalmacji. Na terenie BiH pozostało ich ok. 60 tys. Na Radimlji zachowało się aż 133 tych zabytków, przy czym 63 jest zdobionych. Część z nich liczy ok. 800 lat, choć większość pochodzi z XV i XVI w. Kilka z nich należy do członków rodziny Hrabren Miloradović, która rządziła Mostarem i Stolacem.

Stecki

Stećki często były zdobione ornamentami roślinnymi lub geometrycznymi. Epitafia na nich zapisywane były bośniacką cyrylicą. Informowały o imieniu zmarłego, jego warstwie społecznej i przynależności religijnej.

Stecki

Najbardziej prawdopodobne jest, że były stosowane przez bogomiłów – członków specyficznego odłamu chrześcijaństwa. Wyznawcy tej religii odrzucali Stary Testament, sakramenty święte i symbol krzyża. Wierzyli, że świat stworzył Szatan, który wg ich wierzeń był jednym z dwóch synów Boga. Ze względu na swe poglądy wyznawcy tej religii byli prześladowani przez kościół i władze państwowe.

Stecki

Stecki