You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Park Przyrody Blidinje

Park Przyrody Blidinje (Park Prirode Blidinje) utworzony został w 1995r. Ma na celu ochronę roślin (m.in. endemicznej sosny białej) i zwierząt występujących na tym terenie. Możemy tu znaleźć również ślady osadnictwa sprzed tysięcy lat, m.in. ślady grobów iliryjskich, pozostałości rzymskich dróg oraz średniowieczne nekropolie z kamiennymi nagrobkami. Znajdujący się nieopodal Risovac prężnie działa zimą. Funkcjonuje tu kilka wyciągów narciarskich.

W krasowej dolinie Dugo Polje, na wysokości 1184 m n.p.m. leży jezioro Blidinje. To polodowcowe jezioro ma ok. 2,5 km długości, 2,1 km szerokości i zajmuje powierzchnię ponad 5 m2. Jest natomiast bardzo płytkie.