You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Bihać

Bihać leży w północno-zachodniej części BiH, nad rzeką Uną. Jest stolicą kantonu unsko-sanskiego. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z XIIIw. Bihać został wtedy przekazany przez króla węgierskiego zakonowi cystersów. W średniowieczu oraz w latach 1941-1945 miasto należało do Chorwacji. Bihać od wieków był ważnym punktem strategicznym. Krzyżowały się tu bowiem drogi pomiędzy Wschodem i Zachodem, tu też przebiegała granica Imperium Osmańskiego i Austro-Węgier. Bihać wraz z okolicznymi twierdzami (Ostrožac, Cazin, Bosanska Krupa, Velika Kladusa) stanowił pas umocnień osłaniający Chorwację od najazdów tureckich. Sama twierdza w Bihaciu była jedną z największych i najważniejszych w Krajinie. Z okazałej twierdzy pozostały do dnia dzisiejszego jedynie fragmenty murów, meczet oraz Kapetanova Kula. W XVIw. miasto zostało przejęte przez Turków. Część ludności uciekła, pozostali przeszli na islam. Miasto bardzo ucierpiało podczas wojny w latach 1992-1995. Było wówczas oblegane zarówno przez żołnierzy armii bośniackiej, jak i Serbów. Oblężenie Bihacia zakończyła dopiero słynna akcja „Burza” („Oluja”). Obecnie w większości zamieszkiwane jest przez muzułmanów. Rozwija się tu przemysł spożywczy (duża mleczarnia), drzewny, włókienniczy i energetyczny (hydroelektrownia).

Meczet Fethija (Zwycięstwa)– czyli dawny kościół katolicki św. Antoniego z XIVw. W XVIw. po zajęciu miasta przez Turków został zamieniony na meczet.

Początek ulicy Bosanskiej- deptaka miejskiego, dostępnego wyłącznie dla pieszych. Znajdują się tu sklepy i liczne kawiarnie.

Niewielki plac w połowie deptaku – widoczny budynek po lewej to ratusz miejski.

Kapetanova Kula z XVIw. jest jednym z fragmentów muru obronnego Bihacia. To budynek zbudowany na planie kwadratu, o wymiarach 10 m x 10 m. Nazwa pochodzi od mieszkających tam niegdyś wojskowych komendantów (kapetanów). Budynek w czasach II wojny światowej służył jako więzienie i miejsce tortur tysięcy ludzi. Obecnie znajduje się tu Muzeum Kantonu.

Dzwonnica kościoła św. Antoniego z Padwy z 1890r. To pozostałość po dominikańskim klasztorze, zniszczonym podczas nalotów w 1943r.

Turbe – muzułmańskie mauzoleum z XIXw. Pochowano tu prawdopodobnie dwóch bojowników tureckich.

Największą atrakcją miasta jest jednak rzeka Una i malowniczo na niej położone wysepki. Na niektóre prowadzą kładki dla pieszych.Una to raj dla wędkarzy i kajakarzy.